20 grudzień 2013

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI

W LUBLINIE

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

 serdecznie zaprasza do udziału

w V międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu

„Problemy współczesnej profilaktyki”

na temat:

MŁODZIEŻ NA PROGU DOROSŁOŚCI:

ZAGROŻENIA, TRUDNOŚCI, SZANSE

 Lublin, 20-21 maj 2014

2014-04-29

29 kwiecień 2014

Termin przesyłania zgłoszeń biernego udziału przedłużony został DO 15 MAJA 2014.

Uwaga! Oferta dla osób biernie uczestniczących:
Opłata za udział bierny w konferencji wynosi 300zł. Jeśli udział zgłasza instytucja (np. szkoła, poradnia), powyższa opłata obejmuje uczestnictwo dwóch osób z danej instytucji.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

2014-02-19

19 luty 2014

W związku z licznymi prośbami termin przesyłania zgłoszeń czynnego udziału przedłużony został DO 15 MARCA 2014.